Interpretacje

Dobre tłumaczenie

Najczęstsze błędy w tłumaczeniach tekstów

Każdy może być omylny. Błędy to także dział tłumaczeń tekstów na język obcy. Warto wziąć pod uwagę najbardziej popularny i biznesowy język angielski.

Do początkowych tłumaczeń zabierać się mogą osoby, które mają poziom szkoły średniej. Jednak na takim poziomie istnieć może kilka podstawowych błędów. Należy się z nimi zapoznać, aby stale podnosić swój warsztat tłumacza.

Już teraz trzeba zdać sobie sprawę z tego, że tłumaczenie na nasz rodzimy języki polski wymaga braku przekładu zaimków osobowych wziętych z angielskiego (dla przykładu she, he, it). Rozróżnienie słów z angielskiego – z naszego polskiego słownika miliard to w obcym języku bilion. Warto o tym pamiętać przy tłumaczeniach ekonomicznych, a nawet tych z ekonometrii.

Miary w obu językach: naszym rodzimym i zagranicznych, odbywać się może w zupełnie inny sposób. W naszych tłumaczeniach należy unikać trybu rozkazującego w instrukcjach. Przykładowo z angielskiego – ,,Do not open the window’’ u nas języku polskim to forma bezosobowa – Nie należy otwierać okna.

Popularne słowa w angielskim „a”, „an” oraz „the” – u nas w języku polskim brak takich odpowiedników. Przede wszystkim należy o nich pamiętać przy tłumaczeniach z polskiego na angielski. Błąd, którego należy unikać to słowo ,,this’’.

Można się często z nim spotkać w angielskich tekstach różnego rodzaju umów. W naszym przekładzie oznaczać to trzeba jako słowo niniejszy. Inne zasady przymiotników z języka angielskiego, w których trzeba pamiętać o tym iż wyrażenie niemiecki samochód zapisać należy – German car.

.

interpretacje.net.pl © 2019. | Newsphere by AF themes.