Interpretacje

Dobre tłumaczenie

Tłumaczenia książek i tekstów piosenek

Strona biura tłumaczeń

Dzięki pracy i wenie wielu twórców możemy dzisiaj czytać wielkie dzieła. Jest wiele cennej literatury na świecie. Literatury, która nierzadko składa się na dorobek kulturalny narodów. Dzieła Michaiła Bułhakowa, Lwa Tołstoja czy też Adama Mickiewicza to dzieła czytane na całym świecie.

Podobnie jest z wieloma piosenkami. Piosenki, czy też pieśni obiegają cały świat. Odpowiedni dobór słów, a nawet całych zwrotów i ukryta esencja stanowią o ich pięknie. I stanowią niemałe wyzwanie dla tłumaczy, chcących przenieść je na inny język.

Tłumaczenie literackie – coś niezwykłego. Wymaga ono posiadania od tłumacza pewnych predyspozycji w kierunku literackim. A to dlatego, ponieważ w tłumaczeniu literackim istotne jest przeniesienie intencji, esencji literackiej. Tak oto dzieło, myśl i cały ładunek emocjonalny w jednym języku musi zostać przeniesiony na drugi.

Nie jest to rzecz prosta. Prócz kompetencji językowych potrzebny jest zmysł pozwalający dostrzec subtelne piękno. Podobnie, choć w inny sposób, rzecz ma się w przypadku piosenek. Podobnie jak w przypadku literatury różne są piosenki.

Jedna służą celom wyłącznie rozrywkowym, inne są wzniosłe. W każdym razie tłumacząc piosenki musimy wpasować się w rytm, w melodię. A przy tym liczba wersów i zwrotek powinna być spójna. Zarówno w przypadku tłumaczeń literackich, jak również tłumaczeń piosenek nie jest tak ważna ekwiwalencja, co inne aspekty.

Styl, melodyjność, zgranie z rytmem, piękno. I ta ukryta esencja – na tym właśnie rzecz polega. To jest właśnie istotą przekładu zarówno piosenek, jak również literatury..

interpretacje.net.pl © 2019. | Newsphere by AF themes.